Loading...

+

Všeobecná Stomatológia

Všeobecná stomatológia

Naše zubárstvo robí všetky zubárske zákroky, počnúc od estetických zákrokov, plombovania zubov, ošetrenia koreňových kanálikov zubov, zastavenia citlivosti, až po komplikované stomatologické operácie žiaduce aj jednodňový  pobyt v nemocnici.

V plombovaní používame tzv. inlay technológiu, čo znamená, že vložka pripravaná zubným technikom sa upevňuje lepením do diery v zube. Touto technológiou je možné aj ošetrenie väčších dier v zuboch, ktorých plombovanie tradičným plombovaním už nie je možné. Okrem toho touto technológiou môžeme predísť predčasnému korunovaniu zubov.

Ďalšia prednosť tejto technológie je, že z estetického aj biologického hľadiska je možné dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.

Stomatologická služba pre tehotné ženy

Medzi nastávajúcimi mamičkami sa najčastejšie šíria dva mýty vo vzťahu k zubárskym zákrokom potrebným počas tehotenstva.

Prvý mýtus je ten, podľa ktorého plod odníma vápnik zo zubov mamičky pre svoje vlastné potreby. V skutočnosti plod prijíma látky pre svoju vlastnú potrebu nie z organizmu matky, ale matka pre neho zabezpečí všetky potrebné látky (z prijatej stravy).

Druhý najčastejší mýtus sa týka škodlivého vplyvu znecitlivenia na plod. A to preto, lebo znecitlivenie a utíšenie bolesti sú dve rôzne veci. Prevažná časť zubárskych zákrokov sa deje v lokálnej anestézii čiže znecitlivením, a navyše miestnym znecitlivením. Do plodu sa teda nedostane žiadna látka. Prechodné znecitlivenie miestnych nervov sa po vstrebaní látky vyvolávajúcej znecitlivenie stratí. To znamená, že tak ako na žiadne iné nervy, tak ani na plod nepôsobí znecitlivujúco.

Vďaka tejto znalosti chceme povzbudiť všetky budúce mamičky, aby nás v prípade akýchkoľvek ťažkostí alebo problémov so zubami počas tehotenstva navštívili, a aby sa o ne vo zvýšenej miere starali.