Loading...

+

Implantácia

Implantácia má za sebou už skoro polstoročnú minulosť, pri ktorej táto oblasť vyvíjala výrazným tempom.

 


Zubné náhrady a protézy často spôsobujú problémy pri jedení alebo pri rozprávaní, a práve preto ideálnejším riešením je implantácia, pri ktorej do čeľustnej kosti vsadia umelý zubný koreň, s ktorým zubný lekár- implantológ môže dosiahnuť stabilnejšiu podporu, precíznejšie a prirodzenejšie fungovanie chrupu pri žuvaní. Okrem toho sa dajú predísť aj také problémy, aké sú napríklad posúvanie alebo uvoľnenie zubov. Nie každý je toho vedomí, že v prípade, keď dôjde k odstráneniu zubu, zub na protiľahlej strane (takže zub nachádzajúci sa nad alebo pod daným zubom) sa uvoľní, a časom aj seriózne oslabne. Najideálnejším riešením na túto problematiku je implantácia, nakoľko intervencia sa uskutoční iba na mieste odstráneného zuba, tým pádom ostatné, okolité zuby nebudú porušené, vďaka čomu je dosiahnuteľná okamžitá optimálna rekonštrukcia zuba, či už sa jedná o samostatný zub alebo o mostík.

PO VYKONANEJ IMPLANTÁCII

98 PACIENTOV JE SPOKOJNÝ alebo VEĽMI SPOKOJNÝ

V našej ambulancii lekári používajú a (330 €)Strauman Ostrihome (470 € ) systémy implantátov.

Vsádzanie implantátu sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:
Zubný lekár po dôkladnej konzultácii a kontrole zdravotného stavu pacienta vykonáva lokálnu anestéziu na mieste vykonania zákroku, vďaka ktorej pacient v nasledujúcich 2-3 hodinách žiadnu bolesť necíti.

 

Po anestézii prevŕta miesto skrutku, vytvorí tzv. „hlavnú vedúcu dierku”, do ktorej postupne so štyrmi a piatimi otáčaniami zaskrutkuje skrutku, ktorá funguje ako umelý koreň zuba a tvorí základ implantátu. Zubné implantáty sú vyrobené z titánu, ktorý ľudský organizmus bez problémov, v plnej miere toleruje, tým pádom alergická reakcia je takmer vylúčená. Vo všeobecnosti implantácia jedného implantátu sa uskutoční cca. za 30 minút.

Dôležité je, aby pacient po vykonaní chirurgického zákroku v prvých 7 až 10 dní až do vybratia stehov nadmierne sa staral o svoju ústnu hygienu, takže dôležité je, aby udržiaval dôkladnú starostlivosť o svoju ústnu dutinu, aby sa operačná rana nezapálila, a aby regenerácia kosti nebola ohrozená.

Antibiotiká, anelgetiká a chladenie zastihnutej oblasti sú vo väčšine prípadov nevyhnutnými, avšak tieto opatrenia veľa pomôžu v čo najrýchlejšom zotavení.

V prípade normálneho priebehu hojenia po troch mesiacov implantáty zrastú s kosťou, tým pádom môže nasledovať upevnenie novej, stabilnej a úplne prirodzenej korunky .