Loading...

+

Celková Anestézia

V našej ambulancii je možné si vyžiadať jednotlivé zákroky v celkovej anestéziou. Pacienti celkovú anestéziu žiadajú buď kvôli predošlej zlej skúsenosti, alebo ich životné aktivity a ich samotné povolanie jednoducho nedovolí viacnásobné komplexné a vážnejšie zákroky a výkony.

 

Jednorázová celková anestézia trvá cca. 1-1,5 hodín.

Počas tejto doby je možné vykonávať viacerých výkonov naraz, ako napríklad odstránenie zubných koreňov, brúsenie, implantácia, augmentácia kosti, sinuslift atď. , a tým znížiť výskyt operačnej traumy, nepríjemnosti alebo aj dobu liečenia. Celkovú anestéziu môže využiť každý pacient, ktorý nemá vážnejšiu chorobu, tak, ako aj pacienti s vysokým krvným tlakom, v prípade, že pacient je pod správnou nastavenou medikáciou. Ani vek pacienta nie je prekážkou, avšak nad 55-60 rokov anestézia si vyžiada zvýšenú pozornosť, nakoľko v tomto veku už môžu vyskytnúť skryté, vopred nepoznané choroby.

Samotný proces anestézie sa začína dôkladnou konzultáciou, počas ktorej náš anesteziológ Dr. Balázs Gergő posúdi, či zdravotný stav daného pacienta je vhodný na celkovú anestéziu.

 

Pacient celú procedúru prespí, tým pádom pri prebudení si nezoberie so sebou žiadnu zlú spomienku, alebo bolesť a nebude mať žiadne zle spomienky v spojitosti zubárskym kreslom. Ceny výkonov vykonávané v celkovej anestézii sú v súlade s cenami všeobecných výkonov, takže ako prebytok sa objaví iba samotná cena anestézii.

 

Je dôležité si spomenúť na to, že naša ambulancia je v blízkosti Nemocnice Kolosa Vaszaryho v Ostrihome, a v rámci vynikajúcej spolupráci s nemocnicou, pri zložitejších stomato - chirurgických zákrokoch môžeme využiť možnosti poskytnuté nemocnicou, ako napríklad služby súvisiace s ďalšími zákrokmi alebo krátkodobý pobyt v nemocnici pri stálej odbornej asistencii a pozorovaní.